S počítačem i bez

Jakkoliv jsou 3D tiskárny neodlučně spjaty s počítači a prostorovou grafikou, není bezprostředně nutné, mít toto zařízení během práce připojeno přes rozhraní USB přímo k počítači. Je přirozené, že, v případě, že nezakoupíme, či nestáhneme-li z internetu zdarma již na bízené modely nejrůznějších tvarů a účelů, potřebujeme PC k vytvoření daného modelu, který chceme realizovat.

Naprogramovat a pak…

Po vytvoření modelu v PC a naprogramování příkazů k jeho realizaci, můžeme toto vše ale také nahrát třeba i na paměťovou kartu a zařízení si ji samo načte a začne podle ní pracovat. Spojení s PC není bezprostředně nutné. Každou tiskárnu také doplňují displeje, kde je možno přesně kontrolovat jednotlivé parametry celého procesu a na případné nesrovnalosti ihned reagovat.